Các cơ hội trôi qua ở kỳ Healving hay tính toán được volume hay bơm thổi của cá mập
1. Giá bơm lên 
2. Xả hàng 
3. Chúng ta canh mua thấp và bán ở mức cao
Bạn đã sẵn sàng bán ra BTC để chốt lời 
Kỳ tăng giá là kỳ chúng ta sẽ bán
Kỳ giảm giá là kỳ chúng ta sẽ gom vào 
1. Tìm hiểu các tín hiệu dài hạn 
2. Tìm hiểu vấn đề khối lượng va phân bổ khối lượng giao dich và chốt lời 
3. Các quy trình giao dịch bán khống và sử dụng đòn bẩy
4. Mở tài khoản và theo dõi độc lập
5. Các khóa học Bitcoin
Mở tài khoản tại XTB với link dưới đây 
/
Mở tài khoản với XTB 
Mở tài khoản với mức phí thấp nhất 
Enhance
/
Protect
/
Preserve
/
Mở tài khoản cùng HOTFX 
Tham gia đầu tư và mở tài khoản giao dịch ngày hôm nay
00
NGÀY
03
GIỜ
02
PHÚT
00
GIÂY